top of page
Ara
  • ekotunc97

Masaj Çeşitleri

Masaj kapsamındaki geleneksel manipülasyon tekniklerinin tamamı esasında

sezgisel olarak oluşmuştur ve doğal hareketleri içinde barındırır. Masaj çeşitleri

arasında kullanımı en fazla olan masaj çeşidi İsveç Masajı’dır. Bu masaj çeşidi Klasik

Masaj olarak da bilinmektedir. Klasik Masaj’da 5 temel manipülatif teknik uygulaması

bulunmaktadır. Bu tekniksel uygulamaların her birinin özel bir ismi olup, bunlar;

öfloraj, petrisaj, friksiyon, tapotmen ve vibrasyon olarak adlandırılmaktadır (Fritz,

1995; Kurre, 1997, Beyazova ve Kutsal 2000). Bu teknikler arasında yer alan ve en

çok bilineni öfloraj olup, öfloraj, stroking ya da sıvazlama olarak da isimlendirilebilir.

Öfloraj, masajın yapıldığı dokunun masaja hazırlanması için uygulanan bir tekniktir.

Yumuşak dokuya uygulanan sıvazlama şeklindeki hareketlerden oluşur. Genel

itibarıyla öfloraj, masajın başlangıcında ve sonlandırılmasında kullanılır. Daha sonra

uygulanacak diğer tekniklere (petrisaj, vibrasyon gibi) kişiyi hazırlamak için önemli bir

başlangıç uygulaması olarak bilinir. Amaca göre öflorajın yüzeysel ya da derin olmak

üzere iki şekilde uygulaması bulunmaktadır. Yüzeysel öfloraj, geniş yüzeyleri

etkileyecek şekilde, parmaklar ve avuç içinin kullanıldığı, yani elin bütününün

kullanılarak yapıldığı hafif sıvazlama hareketleri şeklindeki manipülatif uygulamadır.

Kas liflerinin yönünde uygulanılır. Hareketler düz, akıcı, ritmiktir. Derin öfloraj ise elin

tümü ile önemli miktarda kuvvet uygulanarak yapılır. Derin öfloraj, kas fibrillerinin

uzun eksenine paralel yönde ve kasın bütününe olacak şekilde uygulanmalıdır. Her

bir hareketin etkisi bir öncekinin üzerine gelecek şekilde organize edilmelidir.

Başlangıç noktasına dönerken, ellerin deri ile temasının kesilmemesine ve geri

dönerken herhangi bir basınç uygulanmamasına dikkat edilmelidir (Yüksel, 2007;

Hazır, 2001).

Bir diğer manipülatif teknik de petrisajdır. Petrisaj, kneading veya yoğurma

olarak da adlandırılmaktadır. Bu teknikte uygulama yapılacak yumuşak doku, dairesel

veya S harfi oluşturacak şekilde katlanarak sıkıştırılma şeklinde uygulama yapılır. Her

bir harekette eller bitişikteki dokuya doğru ilerletilir. Petrisaj özellikle kas spazmının

ve fibröz dokuların çözülmesinde, kasların esnetilmesinde etkilidir. Petrisaj aynı

zamanda vücut sıvılarının akışını hızlandırır ve dokulardaki ödemin azaltılıp ortadan

kaldırılmasına yardımcı olabilir (Yüksel, 2007).

İsveç Masajı’nın içinde bulunan tekniklerden biri de friksiyondur. En eski

manipülatif tekniklerden birisidir. Friksiyon daha sıklıkla, deri kan akımını arttırmak ve

yüzeysel ısınma sağlayıp doku ısısını arttırmak için kullanılır. Friksiyonun

uygulanmasında el doku üzerine yerleştirildikten sonra deri üzerinde hızla ileri-geri

doğru hareket ettirilir. Daha çok lokal uygulaması yaygındır. Friksiyonda doğrudan

hasarlı doku hedef alınılır.

İsveç Masajı’ndaki bir diğer manipülatif teknik ise tapotmandır. Tapotman

perküsyon olarak da isimlendirilebilir. Vurma, çarpma şeklindeki hareketleri içeren bir

tekniktir (Hazır, 2001).

Klasik masajın içerisindeki son teknik ise vibrasyon olup, titreşim olarak da

adlandırılır ki parmaklar ile elin vücuda temas ettirilmesi sağlanarak ortaya çıkarılan

titretme hareketidir. Vibrasyonun uygulaması yeterli şiddet düzeyinde ve sürede

yapıldığında bazı refleks fizyolojik etkiler oluşturur (Yüksel, 2007). Vibrasyon, elle

yapılmasının yanı sıra vibrasyon üreten makinelerle de yapılmaktadır. Günümüzde

masaj etkisi oluşturmak için kullanılan mekanik aletlerin temelinde, vibrasyon etkisi

oluşturmak yatmaktadır. Ancak bu aletlerin etkisi daha kısıtlı kalmaktadır. Kısıtlı

kalmasının nedeni, dokunmanın yarattığı etkiden yoksun olmasıdır. Ellerle hafif

basınç üretilerek yapılan mekanik uyarılar, kasların gevşemesine daha fazla yardımcı

olacağından, elle yapılması daha önemlidir. Vibrasyonun basınç etki durumuna göre,

etkilediği nöroreseptörler değişir. Daha hafif uygulandığında, yüzeye yakın

nöroreseptörler üzerine etkilerini gösterirken, daha yüksek basınçlı vibrasyon ise

daha derindeki nöroreseptörlerde uyarı sağlar (Hazır, 2001).

Kullanımdaki yaygınlığı her ne kadar İsveç Masajı kadar olmasa da, kullanımı

diğerlerine göre daha yaygın olan diğer iki masaj çeşidi ise Konnektif Doku Masajı ve

Lenf Drenaj Masajı’dır. Konnektif Doku Masajı, geleneksel ve alternatif tedavi

metotları dahilinde etkileşim sağlayan önemli bir manipulatif tedavi şeklidir. 1929’da

Alman fizyoterapist Elisabeth Dicke'nin kendi üzerinde deneme çalışmalarıyla

geliştirilmiştir. Konnektif Doku Masajı, konnektif dokulara çekme şeklinde uygulanılır.

Oluşan kuvvet ile derideki otonom sinir uçlarının uyarılmasını sağlayan refleks bir

terapi şeklidir. Konnektif Doku Masajı’nın etki mekanizması henüz net olarak izah

edilememiş olmakla beraber, sempatik ve parasempatik sinir sistemi arasındaki

dengeyi sağladığına dair bilgiler mevcuttur (Reed and Held 1988).

Lenf Drenaj Masajı ise bloke olmuş lenf sıvısının serbest akışının sağlanması

esasına dayanır. Lenf sisteminin manipule edilmesiyle oluşturulan bir uygulama tekniğidir. Manuel Lenf Drenajı hafif basınç uygulamaları şeklinde yapılır. Basınç,

yüzeysel lenf damarlarına uygulanılır. Manuel Lenf Drenajının esas amacı, lenf

sıvısının ödemin olduğu bölgeden alınarak vücuttaki diğer bölgelere olan akışının

sağlanmasıdır (Demir, 2008).2.147 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Masaj Nedir ?

Comments


bottom of page