top of page
Ara
  • ekotunc97

Masajın Etkileri

Masaj, vücuda yapılan mekanik uyarılara cevap şeklinde gerçekleşen bir dizi

reaksiyon meydana getirir. Bu reaksiyonlar uygulanan her teknik için farklı düzeylerde

gerçekleşir. Masaj; deri, deri altı dokular ve kaslarda lokal bir şekilde uygulanır ve

refleks yollarla iç organlara kadar etkisini aktaracak düzeyde de etkiye sahiptir.

Masajın, özellikle lokomotor sistem ve kardiyovasküler sistem başta olmak üzere

organizmayı oluşturan diğer sistemler ve yapılarda da fizyolojik, mekanik ve psikolojik

etkileri mevcuttur.


Masajın etkileri arasında; hücrelerin rejenerasyonunu sağlama, hücrelerin

beslenmesini arttırma, üre ve diğer atık maddelerin atılımını kolaylaştırma, derinin

esnekliğini arttırma, sebum üretimini arttırma, enfeksiyonlara karşı direnci arttırma,

fibrosis ve skar doku oluşumunu engelleme, oluşmuş skar dokuların gevşemesini

sağlama, mobilizasyonu arttırma, derideki ve deri altındaki yapışıklıkları giderme,

solunum yolları ve solunum organındaki sekresyonu mobilize etme, abdominal

distonsiyonu aza indirme ve/veya önleme, peristaltik hareketleri arttırarak

konstipasyon, kolik gibi yakınmaları azaltma ve/veya önleme, parasempatik sinir

sisteminin aktivitesini arttırma, sindirim işlevlerini daha kolay gerçekleştirilebilir hale

getirme, yoğun şiddetteki kas aktivitesi neticesinde oluşarak kasta biriken toksinlerin

ve diğer atık ürünlerin uzaklaştırılmasını kolaylaştırma, gerek lokal gerek genel kan,

venöz, lenf akımı arttırma, toksik maddelerin lenf ve venöz kan dolaşımına geçişini

hızlandırma, kasların beslenmesine yönelik olarak daha fazla besin ve oksijen alınmasını sağlama, genellikle ağır antrenmanlar sonucu meydana gelen kas

yorgunluğunu azaltma, yine spor aktiviteleri sonrasında oluşan kas ağrısını azaltıp

kas hasarının önüne geçme, toparlanma sürecini hızlandırma, difüzyon ve

oksidasyonu arttırma, biriken laktat’ın kastan daha çabuk ve kolay bir şekilde

uzaklaştırılmasını sağlama, kasın kan hacmini attırma, sedatif etki oluşturma,

gevşemeyi sağlama, endokrin sistem ve otonom sinir sistemi üzerinde refleks etkiler

oluşturma, sempatik inhibisyona yardım etme, H-refleks amplitüdünü düşürerek

motor nöron eksitabilitesini geçici olarak azaltma, gevşeme oluşturarak kalp hızını

azaltma, kapillerlerin dilatasyonuna bağlı olarak kan basıncının geçici şekilde

azaltılmasına yardım etme, endorfinlerin salınımını kolaylaştırarak ağrının

inhibisyonuna yardım etme, iskemiyi azaltma, akciğer hacim ve kapasitelerini

geliştirme, solunum kaslarındaki gerginliği azaltarak solunumsal fonksiyonların

kalitesini arttırma, sempatik sinir sistemini uyararak solunum hızını yavaşlatma,

dolaşımsal etkilerinin katkısıyla idrar atılımını kolaylaştırma, stres ve anksiyete

kontrolü sağlama, iyilik hali oluşturma, özgüven duygusunu geliştirme, vücut imajının

ve görsel algının gelişimine katkı sağlama, emosyonel travmalara daha kolay karşı

koyabilme ve başa çıkabilmeyi hızlandırma, venöz basıncı azaltarak arterial

dolaşımın artmasına yardım etme, venöstaz’ı önleme, antikoagülan etkisi meydana

getirme, hemodilüasyona yol açma, lenfatik direnajı arttırıp artık ürünleri

uzaklaştırarak ödemi azaltma, immün sistemi güçlendirme, stres hormonlarının

özellikle katekolominlerin salgı seviyesini azaltma, serotonin hormon salgı düzeyini

artırma, immün sistemi güçlendirme, motor gelişmeyi ve koordinasyonu sağlama,

uyku bütünlüğü ve derinliğini sağlayarak uyku kalitesini arttırma, konjesyonu azaltma,

hastalıkları tedavi etme, bütünsel olarak değerlendirildiğinde de genel sağlığı (fiziksel,

psikolojik, ruhsal, sosyal açıdan) koruma yer alır.380 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page